حقوق ثبتی

منابع پژوهشی حقوق ثبت

حقوق

منابع پژوهشی حقوقی همه گرایش ها

مدیریت

منابع پژوهشی مدیریت همه گرایش ها

روانشناسی

به زودی…

اقتصاد

به زودی…

هدف ما

هدف ما کمک به انجام امور پژوهشی و در دسترس قراردادن تجربیات و امور پژوهشی انجام شده برای الگو گرفتن در امور پژوهشی شما می باشد

ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان

20,000 تومان

بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی بر اساس مدل هاروارد

20,000 تومان

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان

20,000 تومان

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

20,000 تومان

بررسی سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی

20,000 تومان

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد کارکنان

20,000 تومان

بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد سازمانی

20,000 تومان

بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و یادگیری سازمانی

20,000 تومان

بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

20,000 تومان

پایان نامه نقش فقهی وحقوقی سند دراثبات دعاوی حقوقی

20,000 تومان

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

20,000 تومان

تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

20,000 تومان

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

20,000 تومان

نقش نظام حفظ ونگهداری منابع انسانی درعملکرد کارکنان

15,000 تومان

بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

15,000 تومان

بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با سیستم اطلاعات منابع انسانی

20,000 تومان

رابطه سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی

20,000 تومان

رابطه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

20,000 تومان

بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

20,000 تومان

تاثیر فرهنگ سازمانی مدل هافستد در کاهش فساد اداری

20,000 تومان

تاثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان

20,000 تومان

تاثیر توانمندسازی و هوش عاطفی بر کیفیت خدمات

20,000 تومان

تاثیر برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تامین

20,000 تومان

تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی

22,000 تومان

تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهبود عملکرد کارکنان

20,000 تومان

نقش و جایگاه اسناد در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

15,000 تومان

آسیب ها و چالش های تفکیک اعیانی

7,000 تومان

روند ثبت اسناد در دفتر املاک

15,000 تومان

تعریف افراز تفکیک و تقسیم و وجوه افتراق آنها

5,000 تومان

بررسی تخصصی تفکیک املاک ثبتی

25,000 تومان

بررسی روشهای تحقق بهداشت اسناد به منظور پیشگیری از وقوع جرم

15,000 تومان

ساختار ثبت اسناد و املاک در عصر حاضر

10,000 تومان

رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان

20,000 تومان

رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی با استفاده از روش تاپسیس فازی

20,000 تومان

بررسی و تحلیل تاثیر توانمند سازی مدیران در برقراری ارتباط موثر با کارکنان

20,000 تومان

عملیات ثبت املاک ، اعتراضات ، اشتباهات و اختلافات ثبتی

20,000 تومان

بررسی مشکلات در خصوص بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکیت در سازمان ثبت اسناد و املاک

7,000 تومان

تفکيک و افراز و تفاوت های آنها

7,000 تومان

علل و راهکارهای پيشگيرانه در جرائم ثبتی

5,000 تومان

خلاصه ای بر ثبت شرکتها

رایگان!

تحلیلی بر صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه در اجرای آئین نامه مستندسازی اموال دولتی

رایگان!

بررسی مشکلات در خصوص رسیدگی به موضوع آسیب شناسی و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه قضایی

5,000 تومان

تغییر وضعیت ثبتی املاک

5,000 تومان

آثار مفهوم حمایت از مالکیت فکری در توسعه حقوق عمومی و شهروندی

20,000 تومان

ثبت اسناد رسمی و سند مالکیت و کاداستر و املاک

15,000 تومان

شرکت با مسئولیت محدود

5,000 تومان

مجموعه عملیات ها و فرایندهای ثبت اسناد و املاک

10,000 تومان

تفکیک و افراز در املاک

5,000 تومان

ثبت املاک ، دفتر ، املاک و استعلام بازداشتی

10,000 تومان

تاریخچه ثبت اسناد و املاک اهداف و ماموریت ها

5,000 تومان

فرهنگ لغت و اصطلاحات ثبتی

5,000 تومان

بررسی وظایف و صلاحیت هیات های نظارت در ثبت اسناد و املاک

10,000 تومان